Máy Fuji Xerox DocuCentre V 4070/5070

  • Chức năng : Cơ bản/Chức năng Sao chụp
  • Kiểu : Để bàn
  • Dung lượng bộ nhớ : 4 GB (Tối đa 4 GB)
  • Dung lượng ổ cứng : 160 GB
  • Độ phân giải Quét : 600 x 600 dpi
  • Độ phân giải In : 2400 dpi